„Kiekvienas padarytas Alfa kursas yra žingsnelis Dangaus Karalystės link“ 

„Kiekvienas padarytas Alfa kursas yra žingsnelis Dangaus Karalystės link“ -ragindamas daryti Alfa kursus reguliariai ir kokybiškai sakė kun. Algirdas Toliatas, policijos kapelionas, Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčios atstatytojas.

2022 10 22 dieną Alfa kurso centras organizavo Alfa komandų ir vadovų susitikimą padėkoti Dievui už Alfa kurso Lietuvoje gyvavimo Dvidešimtmetį. Kun. Algirdas ragino ypač katalikų parapijas žvelgti plačiau, galvoti apie savo parapijos viziją ir įsijungti į jos misiją.