Vasario 16-osios g. 11
LT-01107 Vilnius

info@alfakursai.lt

+370 699 64615

2002 m. gruodžio mėn. vyko pirmasis Alfa kurso pristatymas Lietuvoje, kuriame dalyvavo atstovai iš tarptautinės Alfos (Alpha International Organisation) Jeff Geoff ir Hope Price bei kun. Jonas Ivanauskas tapęs vyskupu ir Alfa kurso propaguotoju Lietuvoje. 2003 m. prasidėjo pirmieji Alfa kursai Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje. Prie jų atsiradimo ir plėtros ypatingai prisidėjo kun. br. Pijus Eglinas OP, ses. Celina Rasa Galinytė OSB ir kiti. Alfa kursas yra ekumeninis, tačiau turinys yra priimtinas katalikų bažnyčioms, Juozapas Racingeris būdamas tikėjimo kongregacijos prefektu pats asmeniškai peržiūrėjo medžiagą ir leido naudoti Alfa kurso turinį. Visi Lietuvos vyskupai, kurie yra ordinarai skatina Alfa kursą savo vyskupijose.

2017 m. gegužės 2 d. oficialiai įregistruota asociacija „Alfa kurso centras Lietuvoje”. Šiuo metu Alfa kurso centro Lietuvoje valdybą sudaro 6 žmonės: kun. br. Pijus Eglinas OP, Tomas Zubačikas, ses. Celina Rasa Galinytė OSB, Kristina Trinkūnaitė, Gabrielė Kaupaitė ir Aurelijus Kazlauskas.

2019 m. liepos 22 d. pradėjo veikti Alfa kurso centro Lietuvoje ofisas šv. ap. Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pastoracijos centre, Vilniuje.

2019 m. duomenimis Alfa kursą Lietuvoje baigė virš 30 tūkstančių žmonių. Kursas vyksta visose vyskupijose ir jį organizuoja virš 43 Katalikų bažnyčių ir daugiau nei 3 Krikščionių bažnyčios.

Kasmet įvyksta maždaug 80 Alfa kursų: suaugusiems, jaunimui, nuteistiesiems bei karinėse pajėgose.

Alfa kurso centro misija: Lietuvos evangelizacija, bažnyčios atgaivinimas ir visuomenės vertybinių nuostatų kaitos puoselėjimas.

Alfa kurso centro vizija: Padėti žmonėms atrasti ir plėtoti asmeninį ryšį su Jėzumi bei Krikščioniškosios Gerosios Naujienos skelbimas per Alfa kursą Lietuvoje.