Alfa kursas lietuviams vyksta ir Norvegijoje!

Dalinamės Alfa kurso savaitgalio įspūdžiais iš Norvegijos.

Oslo vyskupijos dvasiniame centre „Mariaholm” vyko lietuvių jaunuolių, besiruošiančių Sutvirtinimo Sakramentui, susitikimas ir žinių apie šv. Dvasią pagilinimas. Savaitgalyje sesė Pranciška mokė, komandos nariai organizavo žaidimus ir kūrybines grupeles. Jaunimas dalyvavo šv. Mišiose, atliko išpažintį, dovanų gavo maldaknygę ir rožančių. Dalinomės gera nuotaika ir skaniu maistu. Į sekmadienio šv. Mišias atvyko visas būrys sutvirtinamųjų tėvelių, kurie po išpažinties nuoširdžiai meldėsi už savo vaikus.

Jaunimas liudijo, kad iš savaitgalio išsiveža šv. Dvasios patyrimą ir, žinoma, draugystę.

Dėkojame visiems visiems, kurie padėjo jaunimui patirti šv. Dvasią.  

Kun. Ramūnas Norkus
Osle ir jo apylinkėse gyvenančių lietuvių Kapelionas
daugiau info: katalikai.no