Alfa kurso centras pradeda veiklą!

Nuo 2019 m. rugsėjo 3 d. veiks Alfa kurso centro būstinė Vilniuje, domininkonų Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje (šalia Lukiškių aikštės).

Nuo šių metų Alfa kurso centro Lietuvoje koordinatorė – Indrė Zapolskytė. Galite kreiptis visais Jums rūpimais klausimais tel. +370 699 64 615.