ALFA kurso studentai Šventosios Dvasios savaitgalyje

Lapkričio 10-12 d. Kaune, Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre, vyko ALFA kurso studentų Šventosios Dvasios savaitgalis. Jame dalyvavo daugiau kaip 20 studentų iš Kauno universitetų.

Mokymus sakė VDU kapelionai kunigai Rastislavas Dluhý ir Peteris Hertelis, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos kapelionas kunigas Gytis Stumbras ir Kauno arkivyskupijos Sielovados skyriaus vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Programa buvo kupina bendros maldos, diskusijų grupelėse, tylos, išpažinčių ir Šventosios Dvasios palaiminimo, žaidimų, o sekmadienį dalyvavome Šv. Mišiose Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje kartu su visa bendruomene.

Raimonda Balandė,

LSMU sielovados koordinatorė