Kristus Prisikėlė! Aleliuja! 

Kartu su Jumis skelbdami ir švęsdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimą
džiūgaujame dėl Jūsų ypatingo išrinkimo – skleisti Jo Gerąją Naujieną Alfa kursų
pagalba! Tegul ir toliau Viešpats Jus veda, globoja ir įkvepia Jo darbams!