Kuriamas liudijimas apie Alfa Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje

Tarptautinio Alfa atstovai lapkričio pradžioje svečiavosi Lietuvoje ir įrašė interviu su Jo ekscelencija Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu, taip pat jie filmavo video medžiagą liudijimui apie Vilniaus Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčios bendruomenę. Šis reklaminis klipas padės suprasti, apie ką bus kalbama pilname filme, kurio laukiame.