|

Liudijimas apie Alfa kurso vaisius Ramintojos bažnyčioje – visam pasauliui!

Šis filmas nuo gruodžio 16 d.  prieinamas visiems visame pasaulyje, nes atsiras viso pasaulio Alfa kursų internetiniuose puslapiuose. Jis jau išverstas ne tik į anglų kalbą, bet ir į portugalų bei kitas kalbas.

„Bendruomenė subrendo santykyje su Kristumi ir tarnyste kitiems žmonėms. […] Tai yra Alfa kurso vaisius.” (kun. Algirdas Toliatas)

Žiūrėkime ir dalinkimės Alfa žinia, kuri yra Kristaus žinia!