Paremti Alfa kursą dar galite: skirkite 1,2 proc. GPM Alfa kurso centrui

Parama Alfa kursui. Noriu pakviesti kiekvieną, kam brangus Dievo Žodis ir kam dega širdis noru jį skelbti, prisidėti prie Alfa kurso stiprinimo Lietuvoje.

parama alfa kursui

Alfa kursas yra viena iš labiausiai pavykusių ir širdis patraukiančių evangelizacijos formų. Šis kursas ieskančiam žmogui padeda atrasti kelią gyvenime, moko, kaip sekti Jėzumi iki pat dangaus karalystės, leidžia gyvai pajusti tikinčiųjų bendrystę.

Kiekvienas iš Jūsų galite prisidėti prie šio reikalingo ir džiugaus evangelizacijos darbo, ne vien dalyvaudami kurso organizavime, bet ir skirdami 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Alfa kurso centro Lietuvoje veiklai.

Alfa kurso centro Lietuvoje Valdybos pirmininkas br. Pijus Eglinas OP

Parama Alfa kursui

Jeigu iki liepos 1 d. deklaravote pajamas, iki rugpjūčio 20 d. 1,2 proc. GPM galite skirti:

 • Elektroniniu būdu, prisijungę prie VMI elektroninio deklaravimo sistemos (EDS)

arba

 • Atsispausdindami prašymo formą (FR0512 v4), užpildydami ją ranka ir išsiųsdami paprastu paštu.

Pildydami elektroniniu būdu:

 1. Skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“.
 2. „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
 3. Formos pildymo laukelyje spauskite gaublio ikoną, skirtą elektroniniam pildymui.
 4. Užpildykite duomenis, kaip nurodyta žemiau („Pildydami prašymą reikiamuose laukeliuose įrašykite“).
 5. Pateikite prašymą dešiniajame kampe paspaudę „Pateikti deklaraciją”.

Vaizdinė instrukcija, kaip pildyti prašymą internetu, yra čia.

Pildydami prašymą ranka:

 • Tai darykite juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu;
 • Tekstą įrašykite didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
 • Raides ir skaičius įrašykite tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeisdami nurodytų laukų linijų;
 • Brūkšnelius tarp raidžių ar skaičių įrašykite atskiruose langeliuose;
 • Neužpildomuose laukeliuose nerašykite jokių brūkšnelių ar kitų simbolių;
 • Tam skirtame laukelyje („Asmuo, pateikęs prašymą“) parašykite savo vardą, pavardę bei pasirašykite;
 • Išsiųskite laišką adresu:

VMI Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrius
Neravų g. 8
66257 Druskininkai

(Viename voke siųskite tik vieno asmens prašymą.)

Pildydami prašymą reikiamuose laukeliuose įrašykite:

1 – asmens kodą
2 – telefono numerį
3V – vardą
3P – pavardę
4 – adresą
5 – 2019
6S – X
8 – 0
E1 – 2
E2 – 304515919
E3 – pildyti nebūtina
E4 – 1,20
E5 – šį laukelį užpildykite, jeigu norite skirti paramą Alfa kurso centrui ilgiau kaip 1-erius metus. Tokiu atveju nurodykite paskutinį mokestinį laikotarpį, kurio pajamų mokesčio dalį prašote pervesti (jis turi būti ne ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo 2019 m.)

Pavyzdys: norint skirti 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, užteks pateikti tik vieną – 2019 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje reikia įrašyti „2023“. Esant tokiam prašymui, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2020 – 2023 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nebereikės.

Iš anksto labai dėkojame!