|

Prie Alfa kurso šaltinių: patirtis Londone

Vasario 6-8 dienomis Londone, Bromptono Švč. Trejybės bažnyčioje, vyko renginys „Experience Alpha“. Bromptono Švč. Trejybės bažnyčia – bene visame pasaulyje organizuojamo Alfa kurso apie pagrindines krikščionybės tiesas lopšys. Renginyje dalyvavo Alfa kursų vadovai ir jų komandų nariai, atstovaujantys skirtingas krikščioniškas denominacijas, iš daugelio Europos šalių bei Jungtinių Amerikos Valstijų.

Renginyje dalyvavo ir Vilniaus šv. Jonų bažnyčios Alfa kurso savanorės. Jos pasakoja, kad renginyje pajuto labai šiltą vienybės ir atvirumo atmosferą, bet kartu ir pagarbą skirtingoms krikščioniškoms tradicijoms bei kultūroms.

Renginio metu diskutuota įvairiomis temomis. Švedijos atstovai dalinosi patirtimi, kaip ieško būdų skleisti tikėjimo žinią sekuliarioje ir krikščionybei priešiškoje kultūroje. Ispanų kunigas atskleidė planus organizuoti Alfa kursą karo alinamose valstybėse. Jungtinių Amerikos Valstijų atstovai pasakojo apie originalius dalinimosi gerąja naujiena būdus, pavyzdžiui, privačią iniciatyvą „He gets us“, kurios organizatoriai pasirūpino, kad įvairiose Jungtinių Amerikos Valstijų vietovėse atsirastų plakatai, pasakojantys apie Jėzų Kristų. Kalbėta ir apie poreikį Bažnyčiai keisti kai kurias savo praktikas, nekeičiant pasauliui nešamos žinios, jaunimo įtraukimą į Bažnyčios veiklą, Alfa kurso medžiagos padarymą prieinama Kinijoje, darbą su kriminaliniame pasaulyje atsidūrusiais žmonėmis ir kitas svarbias iniciatyvas.

Gausių aplodismentų renginyje sulaukė Ukrainos atstovo pasakojimas, kaip Alfa kurso bičiuliai paskutinėmis dienomis prieš prasidedant karui padėjo išgelbėti jo dukrą ir iš Ukrainos jai atvykti į Didžiąją Britaniją. Ukrainos atstovas taip pat dalinosi žiniomis apie karo varginamoje šalyje net ir šiandien sėkmingai organizuojamus Alfa kursus.

Mintimis dalinosi Bromptono Švč. Trejybės lyderiai – naujasis vikaras Canon Archie Coates ir Katherine Chow. Naujasis vikaras sakė, kad turi troškimą ne tik uždegti tikėjimu Londoną, bei ir perkeisti visą pasaulį. Katherine pasakojo buvusi sujaudinta patirties, kaip Bromptono Švč. Trejybės bažnyčios bendruomenė priėmė ją į savo gretas ir padėjo augti kaip lyderei. Ji taip pat sakė, kad Alfa kursas – puikus būdas išeiti iš savo aplinkos „burbulo“ ir pamatyti bei išgirsti, kuo gyvena šių dienų pasaulis ir jo žmonės.

Renginio vinimi tapo ilgamečio Bromptono Švč. Trejybės bažnyčios vikaro, buvusio advokato, Nicky Gumbel ir jo žmonos Pippa Gumbel pasidalinimas patirtimi apie Alfa kursų organizavimą. Ilgus metus vadovavę Bromptono Švč. Trejybės bažnyčiai ir padėję Alfa kursui išplisti po visą pasaulį, šiandien Nicky ir Pippa organizuoja Alfa kursus bičiuliams tiesiog savo namuose. Nicky taip pat pasakojo, kaip kas rytą dviračiu važiuoja paplaukioti tvenkinyje Londono Hyde parke ir kaip ten mielai diskutuoja bei dalinasi krikščioniškos išminties turtais su pasiplaukiojimų bičiuliais. Pasirodo, nėra netinkamos vietos skelbti gerąją naujieną!